Hlavné menu


Telefónny zoznam

Ústredňa: 02/ 2046 0000

 

Kancelária ministra

Bodorová Renáta, asistentka 02/2046 1714 minister@employment.gov.sk
Bánska Lenka, PhDr. asistentka 02/2046 1712 minister@employment.gov.sk

 

Kancelária štátneho tajomníka  - oblasť politiky zamestnanosti a dôchodkovej politiky

Helena Pašková, Bc., asistentka 02/2046 1309 helena.paskova@employment.gov.sk

 

Kancelária štátneho tajomníka  2

Zbojová Katarína, Ing., riaditeľka 02/2046 2311 katarina.zbojova@employment.gov.sk
     

 

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu   

Bokorová Silvia, asistentka 02/2046 2723 silvia.bokorova@employment.gov.sk
  02/2046 2713

 

 

Inštitút sociálnej politiky 

  
Mikolášová Petra, asistentka 02/2046 1514 petra.mikolasova@employment.gov.sk

 

Sekcia ekonomiky

Takáčová Eva, asistentka 02/2046 2161 eva.takacova@employment.gov.sk
Deviatková Dáša, asistentka 02/2046 2167 dasa.deviatkova@employment.gov.sk
     

 

Sekcia práce   

Hubková Mária, asistentka 02/2046 1213 maria.hubkova@employment.gov.sk

 

Sekcia ľudských práv

Brezovská Mária, asistentka 02/2046 2214 maria.brezovska@employment.gov.sk

 

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

Patrícia Žáková, asistentka  02/2046 1063 patricia.zakova@employment.gov.sk

 

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia   

Černáková Marcela, Mgr., asistentka 02/2046 1913 marcela.cernakova@employment.gov.sk

 

Sekcia legislatívy 

Janečková Adriana, asistentka 02/2046 1413   adriana.janeckova@employment.gov.sk

 

Odbor kontroly   

Bohušová Silvia, asistentka 02/2046 2233 silvia.bohusova@employment.gov.sk

 

Sekcia fondov EÚ   

Kosťovová Mária, Ing., asistentka 02/2046 2923 maria.kostovova@employment.gov.sk

 

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí   

Jokl Karol, JUDr. MBA, riaditeľ 02/2046 1614 karol.jokl@employment.gov.sk

 

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti  

Ihnát Richard, Mgr., riaditeľ 02/2046 3217 richard.ihnat@employment.gov.sk

 

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady SR   

Becková Viera, Mgr., tajomníčka 02/2046 1816 viera.beckova@employment.gov.sk