Hlavné menu


DOBROVOĽNÉ SPORENIE NA DÔCHODOK - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby registrovaní poskytovatelia:

  • Finax, o.c.p., a.s.
    • Európsky dôchodok – základný PEPP variant
    • Európsky dôchodok – variant s alternatívnymi investičnými možnosťami