Hlavné menu


Rezort práce podporí samosprávy a mimovládne organizácie pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny v objeme 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom národného projektu poskytne finančnú pomoc pre ukrajinských občanov, ktorí našli útočisko na Slovensku.
Balík vo výške viac ako 25 miliónov eur si rovnakým dielom prerozdelia samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré sa oddnes môžu zapojiť do zverejnenej výzvy.

Projekt Operačného programu Ľudské zdroje pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR bude pre samosprávy zabezpečovať Implementačná agentúra ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („IMPLEA“) v spolupráci s  Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rovnaký projekt súbežne platí aj pre mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníkov, ktorí od začiatku spolupracujú pri príchode a integrácii Ukrajincov na Slovensko.

Vďaka zverejneným výzvam môžu samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré zabezpečujú a koordinujú humanitárne a integračné aktivity pre odídencov z Ukrajiny od 24. februára 2022, požiadať o finančný príspevok na činnosť zameranú na pomoc a podporu detí a dospelých prichádzajúcich na územie Slovenska. Preplatenie výdavkov si môžu pritom uplatniť aj spätne, teda od 24. februára 2022. Všetky činnosti zamerané na pomoc a podporu detí a dospelých prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR  budú z národných projektov finančne podporované do konca roka 2023.

Prvý národný projekt je určený pre samosprávy – obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené alebo založené právnické osoby. Oprávnení žiadatelia (samosprávy) sa zaregistrujú elektronicky cez online formulár Solidarita s Ukrajinou, ktorý je dostupný na webovom sídle  IMPLEA.

Obdobný národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – mimovládne organizácie je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.  Podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy ako aj detailne znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu: https://eucare.osf.sk a webovej stránke ESF www.esf.gov.sk.

„Samosprávy a mimovládne organizácie zareagovali na migračnú krízu veľmi rýchlo a odídencom z Ukrajiny poskytli nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zložitou životnou situáciou bezprostredne po ich vstupe na územie SR. Vnímame, že dôležitú rolu zohrali aj následne pri ich sociálnom začlenení do našej spoločnosti,“ uviedol Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a dodáva, „že zámerom národných projektov je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré boli doposiaľ financované z ich vlastných zdrojov.“

Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť k tomu dopĺňa: „Ide o unikátnu spoluprácu medzi štátom a neziskovým sektorom. Prvýkrát v histórií Slovenska štát využíva konzorcium nadácií, ktoré v tomto prostredí pracujú už niekoľko desaťročí a prerozdeľujú zdroje na rozličné účely. Som presvedčený, že táto spolupráca prinesie novú kvalitu nielen do prostredia mimovládnych neziskových organizácií, ale prepojí výsledky tohto projektu na konkrétne kroky, ktoré sa udejú v komunitách miest a obcí. Z tohto pohľadu je potrebné oceniť iniciatívu MPSVaR SR, ktoré umožnilo prepojenie všetkých relevantných aktérov v prospech riešenia krízovej situácie a následnej integrácie odídencov z Ukrajiny.“

Aktuálny počet osôb vstupujúcich na naše územie z Ukrajiny od vypuknutia vojny je 1 152 814. O dočasné útočisko požiadalo k 2. marcu 2023 110 166 žiadateľov.