Hlavné menu


Časopis o sociálnej práci a politike

Fond sociálneho rozvoja ponúka širokej verejnosti online časopis „Sociálna spoločnosť“. Populárno-náučný občasník vychádza podľa aktuálneho diania v organizácii a v oblasti sociálnej práce a politiky.

Poslaním e-časopisu Sociálna spoločnosť je rozvíjanie aktivít v sociálnej oblasti či už z odborných a vedeckých činností alebo priamo z praxe. Časopis vytvára priestor pre dialóg medzi reprezentantmi sociálnej teórie, praxe a výskumu. Okrem toho sa venuje informáciám o aktivitách FSR - pozornosť je zameraná na vzdelávanie v oblasti sociálnej práce, manažérstvo kvality, zlepšovanie služieb, podporu Benchmarkingu medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Venuje sa aj spoločenskej zodpovednosti, sociálnej intolerancii, rodinnej politike, postaveniu sociálnej práce ako odboru v Slovenskej republike a ďalším témam z oblasti sociálnej práce a politiky.

V časopise sú uverejňované originálne práce, výskumné štúdie, diskusné príspevky, odborné príspevky, recenzie a iné informácie z oblasti sociálnej práce. Publikovať v ňom môžu nielen skúsení odborní autori a osobnosti zo Slovenskej a Českej republiky v oblasti sociálnej práce, ale aj začínajúci autori a študenti magisterských a doktorských odborov, terénni sociálni pracovnici, poskytovatelia sociálnych služieb a tiež aj používatelia sociálnych služieb.