Hlavné menu


Rezort práce rozdá rodinám v ťažkej situácii potravinové a hygienické balíčky za viac ako 5 miliónov eur

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám. Rezort práce pripravil v rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov.

Potravinové a hygienické balíčky sa do rúk ľudí dostanú v priebehu marca a apríla. Celková hodnota poskytnutej pomoci je 5,3 milióna eur. „Za uplynulých šesť rokov sme aj vďaka prostriedkom z Európskej únie rozdali viac ako jeden a pol milióna takýchto balíčkov. Tak ako teraz, aj predtým boli určené predovšetkým jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktoré čelia najzložitejším sociálnym a ekonomickým podmienkam. Našim cieľom je pomáhať takouto formou niekoľkokrát za rok. Sme schopní podať pomocnú ruku tisíckam rodín,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Príjemcami potravinových a hygienických balíčkov sú primárne jednotlivci a rodiny
s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Potravinové balíčky dostanú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v januári tohto roka. Jednotlivec, ktorý spĺňa podmienky, má nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným či dvoma nezaopatreným deťmi má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na tri potravinové balíčky. V balíčku nájdu okrem iného múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny, či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky.

Ľudia, ktorým sú balíčky určené, nemusia o túto pomoc žiadať. Spolu s partnermi im ich dodáme tak, aby to bolo čo najbližšie k miestu ich bydliska a s ohľadom na ich súkromie. Už včera odovzdali naši partneri prvé potravinové balíčky vo Zvolene. A dnes napríklad prebieha distribúcia potravinových aj hygienických balíčkov vo viacerých obciach okresu Rimavská Sobota. Do konca tohto mesiaca dostanú ľudia balíčky v ďalších desiatkach obcí po celom Slovensku. Verím, že tento rok sa nám podarí uskutočniť ešte dve podobné distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Najviac potravinových balíčkov poputuje do okresu Rimavská Sobota, a to 5 440. Ďalších 3 824 potravinových balíčkov je určených pre domácností v okrese Spišská Nová Ves. Tretím okresom s najvyšším počtom pridelených potravinových balíčkov je okres Košice – okolie s 4 246 balíčkami. Až 4 462 balíčkov je určených pre okres Trebišov a päťku okresov s najvyšším počtom potravinových balíčkov uzatvára okres Kežmarok s 3 940 baličkami.

Hygienických balíčkov je najviac vyčlenených pre okres Rimavská Sobota, a to 4 119. Celkovo 3 562 hygienických balíčkov je určených pre domácnosti v okrese Spišská Nová Ves. Tretím okresom s najvyšším počtom pridelených hygienických balíčkov je okres Košice – okolie s 3 376 balíčkami. Až 3 217 balíčkov je určených pre okres Trebišov a päťku okresov s najvyšším počtom hygienických balíčkov uzatvára okres Kežmarok s 3 671 kusmi.

Potravinové a hygienické balíčky sú distribuované vďaka európskemu Operačnému programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý Európska komisia schválila 11. decembra 2014. V rámci programu sa poskytuje potravinová a základná materiálna pomoc pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva na Slovensku. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Viac informácií o harmonograme distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Opatrenie 1 – potravinová pomoc
Opatrenie 4 – materiálna pomoc