Hlavné menu


Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom

Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku.

Viac ako 637 tisíc poberateľov dostane rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Priemerná výška rodičovského dôchodku za rok 2023 je 306,20 eur pre jedného rodiča.

Najviac poberateľov dostane rodičovský dôchodok v máji, ďalší budú nasledovať
Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom v májovom výplatnom termíne automaticky, bez žiadosti. Týka sa to tých, ktorí už boli k 28. februáru 2023 poberateľmi tzv. riadneho dôchodku - teda starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

„Po prvý raz dostane svoj dôchodok, prilepšený už o rodičovský bonus, vyše 850-tisíc slovenských starobných dôchodcov. K dôchodku si prilepšia v priemere o 300 eur. Peniaze dostanú vyplatené za tento rok v jednej dávke. Ten nasledujúci bude rodičovský bonus súčasťou ich mesačného dôchodku, a teda sa rozpočíta na 12 mesačných súm. Zároveň chcem zdôrazniť, že ide o ďalší z úspešných automatizovaných riešení Sociálnej poisťovne na pomoc ľuďom, ktoré dokázala uviesť do praxe, za čo celému tímu Sociálnej poisťovne ďakujem,“ uviedol Milan Krajniak, predseda dozornej rady Sociálnej poisťovne a minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

„Najväčšiu skupinu poberateľov rodičovských dôchodkov sme posúdili automatickým hromadným spracovaním. Podľa legislatívy je podkladom pre určenie rodinných vzťahov pre Sociálnu poisťovňu Register fyzických osôb Slovenskej republiky,“ spresnil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Poberateľom dôchodkov, u ktorých Sociálna poisťovňa nemá ešte k dispozícii všetky údaje potrebné na posúdenie nároku, bude rodičovský dôchodok vyplatený neskôr, v najbližšom období. Týka sa to približne 60 tisíc poberateľov. Zákonná lehota na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 je do 30. septembra 2023. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol 240 tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo poistené na dôchodkové poistenie.

Rodičovský a riadny dôchodok doručíme v ten istý deň
Poberateľovi dôchodku Sociálna poisťovňa doručí riadny aj rodičovský dôchodok v štandardnom termíne výplaty jeho dôchodku. „Ak si poberateľ necháva dôchodok zasielať na bankový účet, v jeden deň dostane zo Sociálnej poisťovne dve platby: riadny dôchodok a rodičovský dôchodok. Pre jednoduchšiu identifikáciu má platba rodičovského dôchodok v tzv. správe pre prijímateľa uvedené ROD.DOCH 012023-31.12.2023,“ vysvetlil Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Ak si poberateľ necháva dôchodok zasielať v hotovosti poštou, dostane v obvyklom výplatnom termíne riadny dôchodok aj rodičovský dôchodok. Viac ako 637 tisíc poberateľom doručíme ich rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Na výplatu rodičovského dôchodku v hromadnom spracovaní v máji 2023 je určená suma 260 miliónov eur.

Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi dôchodku Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku a informačný list predsedu dozornej rady Sociálnej poisťovne a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o význame rodičovského dôchodku. V rozhodnutí nebude uvedené dieťa, ktoré malo za kalendárny rok 2021 nulový vymeriavací základ (teda napríklad nepracovalo, resp. z jeho príjmu nebolo odvedené na dôchodkové poistenie).

Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2023 pre jedného rodiča za jedno dieťa je 21,80 eur mesačne. Úhrnná splátka rodičovského dôchodku pri maximálnej sume rodičovského dôchodku za rok 2023 je v tomto prípade 261,60 eur. Sociálna poisťovňa v roku 2023 vyplatí rodičovský dôchodok v jednej úhrnnej splátke, od roku 2024 ho bude vyplácať mesačne v rovnakom termíne ako dôchodok.

Rodičovský dôchodok 2023 v číslach
Nárok na rodičovský dôchodok v tzv. hromadnom spracovaní vznikol takmer 852 tisíc poberateľom dôchodkov. Je to výsledok posúdenia takmer 1,15 milióna potenciálnych poberateľov rodičovského dôchodku. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol 240 tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo poistené na dôchodkové poistenie.

  • Najvyšší rodičovský dôchodok: 2 304 eur (192 eur/mes.) od 11 detí
  • Od najvyššieho počtu detí: 1 680 eur (140 eur/mes.) od 13 detí

 

  • Priemerný rodičovský dôchodok: 306,20 eur (25,50 eur/mes.) jeden rodič spolu od všetkých detí
  • Max. výšku rodičovského dôchodku 261,60 eur (21,80 eur/mes.) dostane 335 tisíc rodičov
  • Najnižší rodičovský dôchodok: 1,20 eur (0,10 eur/mes.)

 

  • Najväčšia skupina rodičov (238 tis.) bude poberať 283,20 eur (23,60 eur/mes.) – jeden rodič spolu od všetkých detí

 

Sociálna poisťovňa pripravila a pravidelne na svojej webstránke aktualizuje zoznam odpovedí na najčastejšie otázky k rodičovskému dôchodku:
Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede (všeobecné): Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)
Rodičovský dôchodok – podcast: Rodičovský dôchodok - podcast - Najčastejšie otázky a odpovede - YouTube

Sociálna poisťovňa odporúča poistencom prihlásiť sa na odber Noviniek Sociálnej poisťovne na adrese novinky.socpoist.sk. Všetky podstatné zmeny tak dostanú z prvej ruky priamo do emailovej schránky.

Na stiahnutie: