Hlavné menu


Rok 2022

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2022:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2022 - tabuľková časť:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2022 - prílohy: