Hlavné menu


Zvyšujeme motiváciu pracovať pre dlhodobo nezamestnaných

Rezort práce v rámci novely zákona o hmotnej núdzi zvyšuje motiváciu pracovať pre nezamestnaných evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov.

Navrhujeme zaviesť od januára 2015 súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku pri dodržaní príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy (v roku 2015 približne 760 eur). „Našim cieľom je u ľudí, ktorí budú pracovať dosiahnuť vyšší príjem ako u ľudí, ktorí zostávajú v hmotnej núdzi," uviedol štátny tajomník rezortu Jozef Burian. Príspevok budú môcť poberať až 12 mesiacov, prvý polrok vo výške 126,14 eura mesačne a druhý polrok vo výške 63,07 eura mesačne.

Príklad:
Štvorčlenná domácnosť, dvaja rodičia a dve školopovinné deti, jeden z rodičov vykonáva malé obecné služby a jeden z rodičov sa zamestnaná a jeho hrubý príjem je na úrovni minimálnej mzdy napr. 380 € (v čistom 339,09 €)
Pomoc v hmotnej núdzi :
dávka v hmotnej núdzi 160,40 €
príspevok na bývanie 89,20 €
príspevok pre nezaopatrené dieťa (2x17,20 €) 34,40 €
aktivačný príspevok (2 x 63,07 €) 126,14 €
Celkový nárok tejto rodiny je 410,14 €
Započítateľný príjem (75 % z minimálnej mzdy) 254,31 €
Pomoc v hmotnej núdzi (PhN) = nárok – príjem 155,83 €
Celkový príjem rodiny pred zmenou
155,90+339,09+ daňový bonus na deti (2*21,41) 537,74 €
Osobitný príspevok zamestnanému rodičovi 126,14 €
Celkový príjem rodiny po zmene 663,88 €

V prípade, že žiaden z rodičov nepracuje, príjem tejto rodiny je vo výške vypočítanej pomoci v hmotnej núdzi 410,14 eur. Rozdiel tak pre rodinu predstavuje 253,74 eur navyše.
V súčasnosti má pôvodne dlhodobo nezamestnaný nárok na polročné poberanie osobitného príspevku v sume 63,07 eura v prípade, ak jeho hrubá mzda nepresahuje trojnásobok minimálnej mzdy. Súbeh poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku je však vylúčený.

 

Súčasný stav

Návrh

Vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a dohodnutý príjem

1 až 3 násobok minimálnej mzdy

1 až 2 násobok minimálnej mzdy

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku zároveň

Súbeh vylúčený

Súbeh možný

Dĺžka poskytovania osobitného príspevku

6 mesiacov

12 mesiacov

Výška osobitného príspevku

63,07 € mesačne

126,14 € mesačne prvých 6 mesiacov
63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov