Hlavné menu


Výška životného minima od 1. júla 2023

K 1. júlu 2023 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 268,88 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 122,77 € = 391,65 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € = 456,45 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € = 579,22  mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € + 122,77 € + 122,77 € = 824,76 € mesačne