Hlavné menu


Rodinné podniky

Dňa 1.7.2023 nadobúdajú účinnosť ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktoré sa týkajú oblasti RODINNÝCH PODNIKOV.

Rodinný podnik je v zákone č.  112/2018 Z. z. upravený spôsobom, kedy sleduje vlastnú autonómnu líniu bez primárneho presahu do priestoru sociálnej ekonomiky a podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky.

Rodinný podnik sa však môže stať aktérom sociálnej ekonomiky, subjektom sociálnej ekonomiky, podnikom v širšom priestore sociálnej ekonomiky, či dokonca registrovaným sociálnym podnikom bez toho, aby sa musel vzdať svojich základných charakteristických znakov ako rodinný podnik.

Aktuálne znenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nájdete tu: 112/2018 Z.z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociá... - SLOV-LEX

 

  • Kontakt

Adresa na doručenie žiadosti o zaradenie do EVIDENCIE rodinných podnikov a žiadosti o REGISTRÁCIU rodinného podniku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky
Ing. Ingrid Ujváriová - riaditeľka odboru
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

JUDr. Rebeka Kirilova
e-mail: rebeka.kirilova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3278