Hlavné menu


Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14 %. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eur pre rok 2024. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eur. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku 1,724 eur. 

Stupeň

Minimálne mzdové nároky v roku 2023 určené z minimálnej mzdy 700 eur

Minimálne mzdové nároky v roku 2024 určené z minimálnej mzdy 750 eur

Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac

Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín

Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac

Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín

1

700 eur

4,023 eur

750 eur

4,310 eur

2

816 eur

4,690 eur

866 eur

4,977 eur

3

932 eur

5,356 eur

982 eur

5,644 eur

4

1048 eur

6,023 eur

1098 eur

6,310 eur

5

1164 eur

6,690 eur

1214 eur

6,977 eur

6

1280 eur

7,356 eur

1330 eur

7,644 eur

*uvádzané sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom zodpovedajú práci zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín

Názov peňažného plnenia

Sumy mzdových plnení

od 1.6.2023 do 31.12.2023

(ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy

700 eur/mes)

Sumy mzdových plnení

od 1.1.2024 do 31.12.2024

(ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy

750 eur/mes)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (základná suma)

2,0115 eur

50 %

2,155 eur

50 %

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (znížená suma)

1,81035 eur

45 %

1,9395 eur

45 %

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (základná suma)

4,023 eur

100 %

4,31 eur

100 %

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (znížená suma)

3,6207 eur

90 %

3,879 eur

90 %

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (základná suma)

1,6092 eur

40 %

1,724 eur

40 %

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (znížená suma)

1,40805 eur

35 %

1,5085 eur

35 %

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "rizikovú"

2,0115 eur

50 %

2,155 eur

50 %

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

0,8046 eur

20 %

0,862 eur

20 %

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

0,8046 eur

20 %

0,862 eur

20 %

Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne.