Hlavné menu


Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

Ministerstvo práce dotuje výstavbu 325 rodinných inkluzívnych ihrísk po celom Slovensku. Vyhovelo žiadateľom z neziskových organizácií, občianskych združení, obcí, združení obcí a registrovaných cirkevných alebo náboženských spoločností. Mnohé z nich už dnes slúžia deťom a rodinám, ďalšie sú vo výstavbe a postupne pribúdajú.

Pre viac informácií navštívte, prosím webové sídlo