Hlavné menu


Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Formuláre V/A (MPSVR SR) 6-01 (podnikateľská sféra) a V/B (MPSVR SR) 6-01 (nepodnikateľská sféra) k výkazu: