Hlavné menu


Minister slávnostne otvoril Dom seniorov v Čadci

Na sklonku uplynulého týždňa dali v Čadci slávnostne do užívania viacúčelové zariadenie pre seniorov. Pásku symbolicky prestrihli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanec NR SR Ján Podmanický a primátor Čadce Milan Gura.

Zariadenie pre seniorov poskytne 50-tim klientom služby pobytovou formou. V jeho priestoroch - v jedálni, spoločenskej miestnosti, knižnici, rehabilitačnej miestnosti, a pod. - budú zároveň ambulantné služby pre občanov v dôchodkovom veku, pre obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu, pre klientov nocľahárne, útulku, nízkoprahového centra. Súčasťou bude aj odľahčovacia služba. Pri plnom využití bude môcť čerpať nové alebo inovatívne služby až 127 žiadateľov. V zariadení mesto zároveň vytvorí 25 nových pracovných miest pre občanov Čadce.

„Domu seniorov prajem množstvo spokojných klientov a veľa úspechov“, zdôraznil po prehliadke zariadenia minister práce Ján Richter. Okrem iného vyzdvihol aktívny prístup súčasného vedenia mesta pri realizácii tohto projektu a jeho úspešné ukončenie.