Hlavné menu


Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania  v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť si občan podáva na ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzor formulára žiadosti pre listinné podanie je dostupný na odkaze Podrobnejšie informácie o službe (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

 

K žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania nie je potrebné predložiť ďalšie dokumenty, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie.

 

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania odoslať).

 

 Podrobnejšie informácie o službe: Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania

 Elektronická služba Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania