Hlavné menu


Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch

Termíny budú priebežne aktualizované. Zvolávanie a obsah koordinačných stretnutí upravuje koordinačná príručka.