Hlavné menu


Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti slúži na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti