Hlavné menu


Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti slúži na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho:

  • ošatenia,
  • obuvi,
  • hygienických potrieb,
  • nevyhnutného nábytku
  • a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti