Hlavné menu


Evidencia a sprostredkovanie zamestnania

Občan, ktorý chce pracovať a hľadá si zamestnanie, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana nie jeho povinnosťou.