Hlavné menu


Odborné poradenské služby

Odborné poradenské služby napomáhajú občanom nájsť vhodné zamestnanie v súlade s jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania.