Hlavné menu


Vzdelávanie a príprava uchádzača o zamestnanie pre trh práce

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a  prípravu pre trh práce v prípade, ak:

  • nemá dostatok odborných vedomostí a odborných zručností,
  • potrebuje zmeniť vedomostí a odborné zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce,
  • stratí schopnosť vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.