Hlavné menu


Pozitívny trend v znižovaní nezamestnanosti pokračuje

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku znovu klesla. V auguste tohto roka dosiahla úroveň 11,32 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom, ide o pokles o 0,14 p.b.. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti v minulom mesiaci znížila o 1,24 p.b..

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol na konci minulého mesiaca 305 187 osôb. „Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2015, klesol stav uchádzačov o 3 923 osôb. Medziročne ich počet klesol o 33 683 osôb, čo je o 9,93 % menej,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Ako ďalej upresnil, v porovnaní s júlom tohto roka klesla o 0,18 percentuálneho bodu, medziročne poklesla o 1,25 percentuálneho bodu.

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. „Na okresnej úrovni bol v auguste tohto roka v 64 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 14 bol zaznamenaný nárast a v jednom okrese sa úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nezmenila,“ ozrejmil Valentovič.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, legislatívne opatrenia a projekty, ktoré prijala súčasná vláda v oblasti politiky trhu práce prinášajú pozitívne výsledky. "August 2015 je štyridsiaty mesiac, v ktorom táto vláda svojimi opatreniami aktívne ovplyvňuje situáciu na trhu práce. Nezamestnanosť klesala 27 mesiacov. Jeden mesiac sa nezmenila a 12 mesiacov rástla. Tým chcem potvrdiť, že opatrenia, ktoré boli prijaté, prinášajú svoje pozitívne výsledky,“ skonštatoval minister.

Zároveň uviedol, že v auguste 2015 na Slovensku pribudlo 3500 nových pracovných miest. "Od začiatku roka je to 46 000 a od apríla 2012 je to 108 000. Z hľadiska štatistík sme niekde na konci roka 2008, čo sa týka počtu zamestnancov, pôsobiacich a pracujúcich v jednotlivých sektoroch. Dôležité je aj to, že neustále stúpa počet zamestnávateľov, ktorí zamestnávali čo i len jedného zamestnanca," dodal Richter s tým, že v auguste ich pribudlo 315.

Generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič oboznámil prítomných so začiatkom realizácie národného projektu Praxou k zamestnaniu. Na základe tohto projektu môžu zamestnávatelia žiadať úrady práce o viaceré príspevky, ak na polovičný úväzok dajú prácu na deväť mesiacov mladému nezamestnanému vo veku do 25, resp. do 29 rokov. Na projekt, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, má ústredie práce vynaložiť 50 mil. eur. Vďaka nemu by malo získať prax 16 tisíc mladých ľudí do 29 rokov.