Hlavné menu

20.08.2013

Nezamestnanosť v júli klesla

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2013 13,99 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom poklesla o 0,26 percentuálneho bodu. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov poklesla medzimesačne o 0,27 percentuálneho bodu.
 

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 2013 410 868 osôb, čo je v porovnaní s júnom tohto roku poklesol o 7 300 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla medzimesačne vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Košickom kraji.

Z vyradených uchádzačov o zamestnanie sa na trhu práce umiestnilo 16 344 osôb (v júni 2013 14 412 osôb). Ku koncu júla 2013 bolo na úradoch práce aktuálne evidovaných 6 697 voľných pracovných miest.

Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce možno očakávať v ďalšom období stabilizovaný vývoj, prípadne mierny pokles miery evidovanej nezamestnanosti,

Najmä vďaka cieľovo orientovanému uplatňovaniu prijatých aktívnych opatrení na trhu práce očakávame v ďalšom období stabilizáciu, prípadne mierny pokles miery evidovanej nezamestnanosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk