Hlavné menu

17.08.2020

Pre Brixovú je top témou domáce násilie

Riešenie domáceho násilia a násilia na ženách, zjednodušenie života pracujúcich matiek a platové zrovnoprávnenie mužov a žien. To sú hlavné priority novej riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zuzany Brixovej. Chce zvýšiť ochranu žien pred chudobou a posilniť rodičovské práva oboch rodičov. Od dnešného dňa nahradila na tomto odbore aktivistku a političku Oľgu Pietruchovú.
 

Nová šéfka odboru Zuzana Brixová upozornila, že témou číslo jeden bude pre ňu domáce násilie. Hoci sa vyskytuje v mnohých slovenských rodinách, spoločnosť si pred ním zatvára oči. Ženy sa ocitajú v bezvýchodiskovej situácii. "Nemajú kam ísť. Svoj život ekonomicky nepotiahnu, zväčša sú závislé na svojom násilnom partnerovi. Žena s malými deťmi si ťažšie hľadá zamestnanie a stáva sa, že nemá ani podporu vlastnej rodiny. Jedným z riešení je posilnenie kapacít v azylových domoch," zdôrazňuje Zuzana Brixová.

Nová riaditeľka Zuzana Brixová by zároveň chcela výrazne podporiť centrá, ktoré sa venujú týraným ženám. Za dôležité považuje aj rozšírenie bezplatnej právnej pomoci pre takéto osoby. Nemalo by ísť o sociálne, ale vyslovene právne poradenstvo mimo rámca špecializovaného poradenstva. Profesionálni právnici by tak týraným ženám neposkytovali len bezplatné právne rady ale mohli by ich bezplatne zastupovať na súdoch. Za nemenej dôležitú považuje aj bezplatnú psychologickú pomoc.

„V Programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali nastaviť systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách. Preto som rád, že tému domáceho násilia považuje za rovnako naliehavú aj nová riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,“ zhodnotil nástup Zuzany Brixovej minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zuzana Brixová ocenila prácu svojej predchodkyne Oľgy Pietruchovej. Za posledné roky podľa nej mimoriadne zviditeľnila prácu odboru rovnosti mužov a žien. "Má zásluhy aj v oblasti násilia na ženách. Na druhej strane si myslím, že tento odbor silne spolitizovala. Ťažká téma násilia na ženách sa začala uberať nesprávnym smerom," upozornila Zuzana Brixová. Je rada, že Oľga Pietruchová v tejto oblasti pracuje ďalej a obohatí tým diskusiu.

Názory o tom, že liberálnu šéfku odboru strieda konzervatívna, považuje za irelevantné. Príkladom sú menšinovo sexuálne orientovaní ľudia. "V spoločnosti takíto ľudia boli,, sú a budú. Často majú strach povedať svojmu okoliu, čo cítia. Spoločnosť by však mala byť otvorená každému, bez ohľadu na jeho orientáciu. Každý má právo rozhodnúť sa, aký život chce žiť. Podporujem každú zmenu v občianskom zákonníku, ktorá ľuďom rovnakého pohlavia uľahčí spolunažívanie," zdôraznila Zuzana Brixová.

Zuzana Brixová (32) vyštudovala magisterský program právo (Master of Law, cum laude) na KU Leuven v Belgicku. Stážovala v Európskom parlamente v Bruseli či Helsinskom výbore pre ľudské práva vo Varšave. Okrem iného pracovala pre spoločnosť ADF International, ktorá obhajuje konzervatívne hodnoty, ako napríklad právo na život, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, právo na rodinný život či právo na slobodu prejavu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk