Hlavné menu

05.12.2018

Rekvalifikácie pomáhajú nezamestnaným

Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie zlepšuje ich šancu nájsť si prácu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky „Kto chce žať, musí siať“, ktorá skúma čistú účinnosť projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny REPAS. Absolvovanie kurzu prinieslo účastníkom aj vyššie priemerné zárobky. Výrazný pozitívny efekt rekvalifikácie na uplatnenie na trhu práce sa prejavil medzi dlhodobo nezamestnanými.
 

Účasť na rekvalifikačnom kurze zlepšila šancu na zamestnanie účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa žiadneho kurzu nezúčastnili. Vyplýva to z aktuálnej analýzy ISP, ktorá porovnala takmer 4,5 tisíc účastníkov rekvalifikácie s podobnou skupinou, ktorí sa nezúčastnili žiadneho opatrenia na trhu práce. Miera uplatnenia účastníkov vzdelávacích aktivít bola oproti ostatným nezamestnaným vyššia o približne 4 percentuálne body. K decembru 2017 sa na trhu práce uplatnilo 65 % účastníkov kurzov v rámci sledovanej vzorky. Absolvovanie rekvalifikácie tiež pomohlo zvýšiť priemerné zárobky účastníkov. Tí zarobili v prieme mesačne o 30 eur viac ako nezamestnaní bez kurzu, ktorí začali pracovať.

Výrazný pozitívny efekt rekvalifikácie na uplatnenie na trhu práce sa prejavil medzi dlhodobo nezamestnanými. Približne rok po absolvovaní kurzu boli ich šance na uplatnenie vyššie o 6 p.b. oproti dlhodobo nezamestnaným bez účasti na REPASe.

Jednotlivé typy kurzov mali rozdielnu účinnosť. Spomedzi najpopulárnejších dosiahli najvyššiu účinnosť kurzy SBS. Na druhej strane, kurzy zvárania, ktoré boli populárne najmä začiatkom roka 2015, nedosiahli ani priemernú úspešnosť. Takmer štvrtinu všetkých kurzov tvorili v rokoch 2015-17 kurzy opatrovania. Zúčastnili sa ich najmä ženy, ktoré sa uplatnili nadpriemerne, aj keď časť z nich si pravdepodobne našla prácu v zahraničí.

Na rekvalifikáciu 4,5 tis účastníkov kurzov zahrnutých v skúmanej vzorke vynaložili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 1,85 mil. eur. Tieto verejné prostriedky sa štátu vracajú v podobe daní a odvodov za zamestnaných účastníkov kurzov. Vzhľadom na skutočné priemerné mesačné vymeriavacie základy účastníkov REPASu v sledovanej vzorke možno konštatovať, že celkové verejné výdavky na podporené kurzy sa vrátia do štátneho rozpočtu približne do 3 rokov. Skorú návratnosť prostriedkov umožňujú relatívne nízke náklady na podporeného uchádzača o zamestnanie.

Projekt REPAS (Rekvalifikácia ako príležitosť na spoluprácu uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií) spustilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny koncom roka 2014. V období 2015-17 sa do neho zapojilo takmer 45-tisíc uchádzačov o zamestnanie a vynaložilo sa naň viac ako 21 mil. eur. Hlavným cieľom je pomôcť uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce vďaka nadobudnutiu vedomostí a zručností prostredníctvom rekvalifikácie.

Analytický komentár spolu so zdrojovými údajmi nájdete TU .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk