Hlavné menu


Úprava súm

Sumy minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v: