Hlavné menu


Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu

Zamestnávateľ písomne určí:

  • miesto nástupu na pracovnú cestu,
  • miesto výkonu práce,
  • čas trvania,
  • spôsob dopravy a 
  • miesto skončenia pracovnej cesty.


V praxi sa realizuje vyslanie na pracovnú cestu a určenie jej podmienok formou rôznych tlačív, napr. tlačivo „Cestovný príkaz“ alebo „Vyslanie na pracovnú cestu“.

Zákon o cestovných náhradách žiadne tlačivo neustanovil  pre zamestnávateľa ako  záväzné tlačivo
.
Je v právomoci každého zamestnávateľa, aby sa rozhodol, či bude používať tlačivá, ktoré sú na tento účel v obehu a v predaji, alebo si vypracuje svoje vlastné tlačivo, pričom jeho štruktúru, formu  a obsah  určí sám.