Hlavné menu


Nárokové náhrady pri výkone práce v zahraničí

Zamestnanec, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v zahraničí, má nárok na náhradu výdavkov v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste:

  • za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť
    Ide o náhradu  výdavkov za dve cesty. Cesta do miesta výkonu práce a posledná cesta v súvislosti s návratom zamestnanca z miesta výkonu práce v zahraničí.
  • pri pracovných cestách v zahraničí.


Pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky patria zamestnancovi za čas strávený na území Slovenskej republiky náhrady ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

§ 18 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách