Hlavné menu


Výška prídavku

Výška prídavku na dieťa je 60 .

Táto suma sa zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.