Hlavné menu


Podmienky nároku

Podmienky nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti sú:

  • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
  • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie uvedené deti,
  • trvalý pobyt oprávnenej osoby a vyššie uvedených detí na území Slovenskej republiky.

Príspevok sa rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.

Nárok na príspevok nevzniká rodičom pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je jej dôvodom výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.