Hlavné menu


Výplata príspevku obci

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o výplate príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti obci namiesto oprávnenej osobe, ak:

  • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku rodičom alebo
  • v čase rozhodovania o nároku na príspevok rodičom sa vyplácajú prídavky na deti obci z dôvodu, že oprávnená osoba nepoužíva prídavky na účel, na ktorý sú určené.