Hlavné menu


Zoznam osôb, ktorým bol a ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok MPSVR SR

 

Zoznam osôb, ktorým bol a ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7 a § 78a a 78aa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v roku 2021: