Hlavné menu


Formy kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou: