Hlavné menu


Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.