Hlavné menu


Výzva k nomináciám na Sociálny čin roka

V roku 2003 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvýkrát udelilo ocenenia za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Odvtedy sa stali laureátmi týchto cien mnohí zamestnanci, či tímy zariadení, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších. Aj v tomto roku chcem nadviazať na tradíciu oceňovania výnimočných ľudí v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb a sociálnej práce a bude mi cťou vzdať hold ľuďom, ktorých životným poslaním je ľudskosť a pomoc iným.

Na ocenenie Sociálny čin roka 2019 je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú osobu či fyzickú osobu za mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu realizovanú pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu občanov (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny a pod.). Komisia pri vyhodnotení nominácií bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a adresnosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Ak poznáte vo svojom okolí tím ľudí, ktorí si zaslúži toto významné ocenenie vyplňte, prosím,  prihlášku a pošlite nomináciu do 20. októbra 2020 na e-mailovú adresu: okv@employment.gov.sk.

Prihláška na udelenie ocenenie za Sociálny čin roka(.docx)

Prihláška na udelenie ocenenie za Sociálny čin roka(.odt)