Hlavné menu


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečovať všetci zamestnávatelia .

Sezónni pracovníci požívajú v príslušnom členskom štáte rovnaké práva a ochranu v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako ostatní pracovníci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Praktická príručka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) - COVID-19: SPÄŤ NA PRACOVISKO – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov