Hlavné menu


Podpora zamestnanosti

Účastníkom trhu práce pomáha pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania a obsadzovaní voľných pracovných miest systém nástrojov a inštitúcií. Ide o tzv. služby zamestnanosti, ktoré realizujú aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na pomoc občanompomoc zamestnávateľom.

Osobitný zreteľ kladú služby zamestnanosti na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Informácia o dodatočnej potrebe zamestnancov (27.4.2023)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejňuje informáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce, pričom za uvedenú informáciu na účely kalendárneho roka 2023 sa považujú Verifikované potreby trhu práce.

Verifikáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov zrealizovali príslušné stavovské a profesijné organizácie v spolupráci so svojimi členmi a relevantnými inštitúciami. Dodatočná potreba zamestnancov je doplnená aj o potreby systému duálneho vzdelávania v podobe očakávanej ponuky učebných miest zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Verifikovanú dodatočnú potreba zamestnancov prijala Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu na svojom zasadnutí dňa 20.04.2023.

Na stiahnutie:

 

Informácia o dodatočnej potrebe zamestnancov (30. 4. 2022)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejňuje informáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce, pričom za uvedenú informáciu na účely kalendárneho roka 2022 sa považujú Verifikované potreby trhu práce.

Verifikáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov zrealizovali príslušné stavovské a profesijné organizácie v spolupráci so svojimi členmi a relevantnými inštitúciami. Dodatočná potreba zamestnancov je doplnená aj o potreby systému duálneho vzdelávania v podobe očakávanej ponuky učebných miest zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Verifikovanú dodatočnú potreba zamestnancov prijala Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2022.

Na stiahnutie: