Hlavné menu


IS SOS - Podávanie žiadosti o finančný príspevok

Textový prepis

Ambulantná forma sociálnej služby – príklady určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby