Hlavné menu


Peňažné príspevky

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa poskytujú: