Hlavné menu


Vývoj platov na Slovensku v 2. štvrťroku 2015

Najnovšie zistenia opäť potvrdzujú pozitívny vývoj platov na Slovensku. Ľudia, ktorí na Slovensku pracovali na plný úväzok bez prerušenia, zarobili v 2. štvrťroku 2015 v priemere 969 € mesačne.

Medziročne im príjem stúpol o 3,29 %. V podnikateľskej sfére dosiahla priemerná vyplatená mzda 1 012 € a medziročne rástla o 3,16 %, v nepodnikateľskej sfére to bolo 834 € s medziročným nárastom o 3,60 %.

Ak zoberieme do úvahy obdobie posledných troch rokov (2. štvrťrok 2012 - 2. štvrťrok 2015), tak priemerná hrubá mesačná mzda vzrástla kumulatívne o 11,8 %, pričom platy rástli tak v podnikateľskej (11,2 %), ako aj nepodnikateľskej (13,6 %) sfére.

Vyplýva to zo štatistického zisťovania Informačného systému o cene práce (ISCP), ktoré pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva spoločnosť Trexima Bratislava. Reprezentatívna vzorka zisťovania zahŕňa vyše 8-tisíc zamestnávateľov s vyše miliónom zamestnancov.

Úplné znenie tlačovej správy (.PDF)