Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.