Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je plnoleté dieťa.