Hlavné menu


Výška príspevku

Výška jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti:

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Výška príspevku je zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Štátne sociálne dávky/Pehľad dávok/Tabuľka - prehľad dávok