Hlavné menu


Výška príspevku

Výška jednorazového príspevku je vo výške 10,2 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.