Hlavné menu


Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má:

  • nezaopatrené dieťa, ktoré je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom. Plnoleté nezaopatrené dieťa nesmie mať príjem vyšší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.