Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.