Hlavné menu


Výška príspevku

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 2,4 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.