Hlavné menu


Zmeny súvisiace s 13. dôchodkom

Zmeny súvisiace s 13. dôchodkom

V súvislosti so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň došlo k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia (dôchodkovej dávky),  nie je potrebné posudzovať vzťah 13. dôchodku k súčtu súm dôchodkových dávok, ktoré sú podmienkou na priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku alebo programovým výberom     z II. piliera.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 296/2020 Z. z. - Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov