Hlavné menu


Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby 2021

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie zoznamov a výkazov za 4. štvrťrok 2021 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2021 a k Záverečnému zúčtovaniu za rozpočtový rok 2021 pre pobytovú formu sociálnej služby

Žiadame poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotlivých zamestnancov kontaktovali prioritne e-mailom                                                    alebo telefonicky v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Tabuľky a prílohy za 4. štvrťrok 2021 pre mesto/obec vo formáte:

 

Tabuľky a prílohy k Záverečnému zúčtovaniu 2021 pre mesto/obec vo formáte:

 

Tabuľky a prílohy za 4. štvrťrok 2021 pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

 

Tabuľky a prílohy k Záverečnému zúčtovaniu 2021 pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy