Hlavné menu


II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2021

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

 DSS Počet sporiteľov   Podiel v %
365.life, d.s.s., a.s.  124 264 7,4 %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s  472 049 28,1%
NN, d.s.s., a.s.  385 166 22,9%
UNIQA, d.s.s., a.s.  372 914  22,2 %
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 325 827  19,4%
Spolu 1 680 220  100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov  Podiel v %
do 25 132 030 7,9 % 
od 26 do 35 425 839 25,3 % 
od 36 do 45 571 091 34,0 % 
od 46 do 55 411 898 24,5 % 
od 56 139 362 8,3% 
Spolu 1 680 220 100% 

 

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2021:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f.  Spolu  Podiel v %
  (mil. eur) (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur)   
365.life, d.s.s., a.s.  433,16  0 76,52  78,97 588,65  4,9%
Allianz-Slovenská d.s.s., a.s   2 512,41  0 1 016,31 0 3 528,73  29,5%
NN d.s.s., a.s. 1 358,37  78,29 461,07 583,44 2 481,17  20,7%
UNIQA, d.s.s., a.s. 1 759,99 0 254,69  1 105,11 3 119,79 26,1%
VÚB Generali d.s.s., a.s.  1 245,74 69,63  161,57  766,56 2 243,49  18,8%
Spolu  7 309,67 147,92  1 970,16 2 534,08 11 961,83  100,0%
% podiel  61,1% 1,2%  16,5%  21,2%