Hlavné menu


Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa